Teamprofiel

Optimale samenwerking

Een team prettig en effectief laten samenwerken blijft een uitdaging! De teamtrainingen  gebaseerd op het teamprofiel volgens de Jungian Type Index geeft jouw team inzicht in de sterktes en zwaktes van het team. Je teamleden leren elkaar grondig kennen. Het team leert dat ze elkaar nodig hebben om een optimaal functionerend team te zijn!

Die problemen die ik hiernaast benoem bemoeilijken het behalen van de teamresultaten. En zeker niet onbelangrijk, het werkplezier van je team is door deze problemen ook niet optimaal.

Elk team gaat door een ontwikkelingsproces voordat het in staat is om goed en efficiënt samen te werken. De basis van elk team is vertrouwen. Zonder vertrouwen en veiligheid in het team zal je team zich niet uitspreken naar elkaar, zullen ze elkaar geen feedback geven, zullen ideeën niet geopperd worden en ontwikkelt jouw team zich niet.

Vertrouwen begint met jezelf goed kennen en je collega’s goed kennen. Wat je niet kent, vertrouw je niet!

Ervaart jouw team ook deze problemen?

٧ onderlinge conflicten

٧ gebrek aan vertrouwen

٧ onduidelijkheid over taken en rollen

٧ geen feedback geven aan elkaar

٧ te lange vergaderingen

٧ hoge werkdruk

Het is zo fijn als je gewoon jezelf kunt zijn in je team en je teamleden precies weten waar je goed en minder goed in bent.

Jij weet dit ook van je collega’s en het onderlinge begrip voor elkaars eigenaardigheden geeft ruimte om met humor naar elkaar te kijken.

Met een plezierige en efficiënte samenwerking als resultaat!

Werkwijze en methoden

Ik maak gebruik van de persoonlijkheidstest volgens Carl Jung, vergelijkbaar met de MBTI (Myers Briggs Type Indicator. Iedereen kan bepaald gedrag en vaardigheden aanleren, maar welk gedrag ligt nu het dichtstbij jouw natuurlijke voorkeursgedrag?

Welke vaardigheden kosten jou het minste energie en welke het meeste? Komen jouw kernkwaliteiten wel naar voren in jouw team? Is er balans binnen het team of zijn er veel teamleden met hetzelfde profiel?

De teamtrainingen zijn interactief en ik maak veel gebruik van praktijk voorbeelden, oefeningen, filmpjes en onderlinge discussies.

Teamontwikkeling

Er zijn verschillende trainingen en thema’s mogelijk in teamcoaching met de Jungian Type Index. Je team start met de basistraining van een halve dag:

⇒ Teamprofiel: Vertrouwen opbouwen door inzicht in elkaar

In deze module van een halve dag leert het team zichzelf en elkaar beter kennen door middel van het JTI profiel. Ook een team wat al langer samenwerkt kan op deze manier een verdiepingsslag maken en het onderlinge vertrouwen verder opbouwen. De focus in deze module ligt op inzicht in samenwerking en communicatie.

Programma op maat

Voor het middagprogramma kun je als team kiezen uit diverse thema’s:

1) Beter omgaan met veranderingen

Verandering is aan de orde van de dag en onontkoombaar! De ene reorganisatie na de andere. Nieuwe systemen, een nieuwe manager, nieuwe producten en diensten. Verandering is het enige constante tegenwoordig.

Met deze module leert het team waarom het ene teamlid dol is op veranderingen en het andere teamlid het liefst alles bij het oude laat. Het team leert hoe ze elkaar kunnen helpen om te gaan met veranderingen en wat iemand nodig heeft om tot verandering te komen.

2) Stress en conflicten hanteren

Stress en conflicten komen in elk team voor. Conflicten horen bij het teamontwikkelingsproces. Zonder wrijving geen glans. Zeker in een team met een grote diversiteit is samenwerking soms lastig en zijn conflicten nodig om elkaar te leren begrijpen.

Een bepaalde mate van stress heeft elk team nodig om scherp en gefocust te blijven. Elk teamlid kan echter van andere situaties gestresst raken. En het uiten van stress gebeurt ook op verschillende manieren. Dit weten van elkaar helpt om open over stress te communiceren en stress te reduceren.

3) Teamprofiel in de praktijk (teamontwikkeling met paarden)

In deze module gaat jouw team aan de slag met ervaringsgericht leren. Hetgeen je team in de ochtend over communicatie en samenwerken geleerd heeft, kunnen ze in de middag in de praktijk brengen. De activiteiten met paarden zorgen ervoor dat je teamleden buiten hun comfort zone zijn en daardoor terugvallen op hun voorkeursgedrag.

Patronen van de werkvloer worden daardoor direct zichtbaar. Het team kan tijdens deze module ook gelijk oefenen met nog effectievere vormen van samenwerken en communiceren.

4) Feedback geven en ontvangen

Zonder goede feedback vindt er geen verbetering plaats! Ook positieve feedback wordt niet altijd gegeven, terwijl dat toch heel goed is voor de werksfeer. In deze module leert het team praktische vaardigheden over het geven en ontvangen van feedback gerelateerd aan hun JTI profiel en voorkeursgedrag.

Heb je zin om samen met je team aan de slag te gaan? 

Dit vonden zij er van:

Wat een verhelderende ervaring. Het JTI (Jungian Type Index) profiel heeft mij inzichten gegeven die ik kan gebruiken zowel op mijn werk als privé.
Echt een aanrader!

Anika Groen, Begeleider in de zorgsector,

Er is nog veel nagepraat, met name over hoe je elkaar kunt versterken in een team, optimale samenstelling van projectteams (en dat we daar nu helemaal niet naar kijken) en beter begrip van hoe mensen werken.

Ilse de Lange, Group Lead DSM,