Wat is de Jungian Type Index?

Persoonlijkheidstest

De Jungian Type Index (JTI) is een persoonlijkheidstest waarbij gekeken wordt naar je voorkeursgedrag. Met andere woorden, het gedrag wat binnen jouw comfort zone ligt en jou weinig energie kost. Voorkeursgedrag en het JTI profiel zegt niks over je vaardigheden of competenties. In principe kan iedereen alles leren. Bepaald gedrag zal echter buiten je comfort zone liggen en zal meer tijd en energie kosten om aan te leren. En ook al heb je dat gedrag je eigen gemaakt, dan zal het je altijd meer energie kosten. Denk maar aan je schrijfhand. De meeste mensen schrijven met rechts. Je kunt met links leren schrijven als dat nodig is. Het zal echter altijd makkelijker blijven om met rechts te schrijven.

Carl Jung

De Jungian Type Index (JTI) is een variant van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en is in 2001 geïntroduceerd door Optimas. De JTI is gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung.

Het JTI profiel onderscheidt 4 dimensies, die hieronder kort beschreven zijn:

 • Introvert of Extravert: Waar haalt iemand zijn energie vandaan? Introverte personen halen hun energie uit de innerlijke belevingswereld (nadenken, een boek lezen), terwijl extraverte personen hun energie halen uit de interactie met andere mensen.
 • Sensing of Intuition: Hoe neemt iemand informatie op uit zijn omgeving? Informatie uit de omgeving kan zintuiglijk en gedetailleerd worden waargenomen of in de vorm van concepten en grote lijnen.
 • Thinking of Feeling: Op basis waarvan neemt iemand beslissingen? Sommige personen nemen bij voorkeur beslissingen op basis van logica, terwijl anderen een voorkeur hebben voor het nemen van beslissingen op basis van hun eigen waarden.
 • Judging of Perceiving: Hoe organiseert iemand de wereld om zich heen? Mensen kunnen een voorkeur hebben voor het ordenen en structureren van hun omgeving, maar kunnen ook de voorkeur geven aan het lang openhouden van opties.

Het kennen van je JTI profiel geeft inzicht in je voorkeursgedrag en daarmee inzicht in je sterkte kanten en ontwikkelkanten. Eveneens geeft het inzicht in jouw leiderschapsstijl en je manier van omgaan met conflicten, stress en veranderingsprocessen. Dit maakt de Jungian Type Index uitermate geschikt om als tool te gebruiken in HSP coaching.

Team kompas

Op basis van de individuele profielen kan ik een teamprofiel maken, het zogeheten team kompas.

Het team kompas onderscheidt 8 verschillende teamrollen:

 • Verkenner
 • Vernieuwer
 • Promotor
 • Ontwikkelaar
 • Invoerder
 • Uitvoerder
 • Evalueerder
 • Onderhouder

Deze rollen zijn direct te koppelen aan de gelijknamige stappen in het reguliere werkproces. Hierdoor is direct zichtbaar hoe en wanneer in het werkproces de verschillende teamleden het beste ingezet kunnen worden.

teamprofielen Jungiaanse typologie

Heb jij ook zin om meteen te starten?