NLP coaching

Als NLP coach heb ik me verdiept in de werking van het brein en hoe je brein invloed heeft op je gedachten, je gevoel en je gedrag. Ieder brein is weer anders. Weet jij hoe jouw brein werkt?

Om in kaart te brengen hoe jouw natuurlijke gedachtepatroon werkt, dus HOE je denkt in plaats van WAT je denkt, maak ik gebruik van de metaprofiel analyse (MPA). Jouw metaprofiel is opgebouwd uit metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn kenmerkende patronen in je denken, voelen en doen in een bepaalde context. Ze bepalen jouw criteria en zijn jouw ‘filters’ om naar de wereld te kijken. Ze beïnvloeden daarmee hoe ervaringen worden verwerkt, gesorteerd en benadrukt in je brein. Metaprogramma’s geven ook aan waar jij je aandacht van nature op richt.
Door bewust te worden van die denkpatronen krijg je inzicht in jezelf en kun je vervolgens je brein trainen om andere patronen aan te gaan leggen met andere gedachten, gevoelens en gedrag als gevolg.
Klinkt logisch en simpel niet waar? Logisch is het zeker, je brein is een soort supercomputer die je kunt “herprogrammeren”. Simpel is het niet altijd. Ingesleten patronen veranderen kost tijd en aandacht!

Eén van de metaprogramma’s die makkelijk herkenbaar is bij jezelf (en ook bij anderen overigens) is matching en mismatching (ook wel voldoet wel en voldoet niet genoemd).

Matching: gericht op wat wél voldoet, overeenstemming, harmonie

Iemand die vanuit het metaprogramma matching denkt, richt zijn aandacht op wat er goed is, wat er klopt en wat er wel deugt. Diegene is gericht op overeenstemming, het gemeenschappelijke en zoekt aansluiting bij andermans wereldbeeld. Er is weinig oog voor wat er niet klopt of voor de verschillen. Prettig voor de samenwerking, maar de matcher let minder op de criteria waar niet aan voldaan wordt en is daardoor weinig kritisch. Gerichtheid op harmonie en overeenstemming kan ook ten koste gaan van duidelijkheid.

Mismatching: gericht op wat niet goed gaat, wat mist, wat niet klopt, kritische geest

Bij mismatching als denkstijl ga je na hoe er niet aan criteria wordt voldaan. De mismatcher richt zijn aandacht op wat er verkeerd is, wat er niet klopt, wat er niet deugt en wat er ontbreekt. Diegene is gericht op het eigen wereldmodel en zoekt weinig aansluiting bij anderen. Door kritisch te zijn, kan diegene een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit. Daarmee wordt voorkomen dat men achteraf ontdekt dat het toch anders had gemoeten. De keerzijde is, dat het niet makkelijk samenwerken is met iemand die bijna nooit tevreden is. Een mismatcher heeft weinig waardering voor wat er goed gaat.

Balans creëren in je denkstijlen

Beide denkstijlen hebben voor- en nadelen, er is geen goede of foute denkstijl. Balans én je denkstijl bewust in kunnen zetten, is waar het om draait ! Stel dat je docent van beroep bent, dan is het heel handig dat je je mismachting stijl in kan zetten bij het nakijken van het huiswerk van je leerlingen (als mismatcher vallen bijvoorbeeld spelfouten je snel op).

Merk je bij jezelf dat je meer aan de matching of meer aan de mismatching kant zit? Gefeliciteerd, dan heb je de eerst stap al gezet, bewustwording!

Stap 2 is balans creëren. Stel jezelf, als matcher, de volgende vragen: Wat zie ik over het hoofd? Wat klopt hier niet? Welke kritische vragen kunnen anderen mij stellen? Wat is hier anders? Wat zou beter kunnen?

Andersom, als mismatcher, stel je jezelf de volgende vragen: Wat gaat hier goed? Wat klopt er wel? Waar ben ik tevreden over? Waar zullen anderen mij mee complimenteren?

Er zijn nog 18 andere metaprogramma’s die je totale metaprofiel vormen. Je hebt bijvoorbeeld weg van of naartoe. Proactief of reactief en globaal of specifiek.
Je kunt je voorstellen dat sommige programma’s elkaar kunnen versterken en sommigen elkaar juist in evenwicht houden.
Bewustwording van je metaprogramma’s en balans creëren is prettig voor jezelf, voor anderen en je functioneren. Train je eigen brein waar nodig en heb begrip voor de andere denkstijlen van mensen om je heen. Elk brein zit gewoon anders in elkaar!

Wil jij meer inzicht krijgen in jouw brein en meer balans creëren?
Neem contact op!