Caja&Co

Voor een persoonlijk advies:

06 82 25 72 33

Methodieken

 

Equine assisted coaching (paardencoaching)

De methodiek van equine assisted coaching is in 2006 ontwikkeld door Raymond Werner en Marjolijn Meijer van Educatief Centrum Keulseweg. Zij hebben deze methodiek gebaseerd op het model van equine assisted psychotherapie (EAP) dat Gerg Kersten en Lynn Thomas eind jaren negentig ontwikkelden én de intuïtieve coachmethodiek van Ben Hoogenboom.

 

Een paardencoach sessie vindt altijd plaats naast het paard en nooit op het paard. De paardencoach biedt eenvoudige oefeningen aan met het paard, afgestemd op de coachvraag van de coachee. Vervolgens stelt de coach de coachee in de gelegenheid om op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo de activiteit uit te voeren en te leren wat nodig is op dat moment. De rol van de coach is dan ook faciliterend en non directief. De coach stuurt niet richting een oplossing en draagt geen oplossingen aan. De paardencoach helpt om te reflecteren op de activiteit die met het paard ondernomen is. De coachee wordt hierdoor bewust van zijn gedrag, zijn gedachten, zijn gevoelens en krijgt daarna de gelegenheid om te leren van zijn ervaring en te experimenteren met nieuw gedrag in contact met het paard.

 

 

De kracht van paardencoaching komt voort uit het feit dat een paard een kuddedier is, daardoor een expert in het lezen van lichaamstaal en gevoelig is voor de innerlijke belevingswereld van de ander. Voor een paard als kuddedier wordt onduidelijkheid en incongruentie in het contact met de ander als onveilig ervaren. Iemand die het één zegt, het ander doet maar eigenlijk nog iets anders voelt, is niet veilig voor een paard en het paard zal hier op zijn eigen manier op reageren. Een paard, net als de mens overigens, heeft het nodig dat woorden, gedachten, gevoelens en gedragingen op één lijn liggen.

Problemen die ontstaan in je werk of je privé leven gebeuren meestal als deze zaken niet meer op één lijn liggen en paarden kunnen je helpen bewust te worden van die incongruentie maar ook om de eenduidigheid weer terug te vinden.

 

Voor meer uitgebreide informatie over paardencoaching en de opleiding tot equine assisted coach zie www.keulseweg.nl

 

Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een vorm van coaching waarbij je bewust gemaakt wordt van de invloed van je gedachten,  gevoelens en overtuigingen op je gedrag. NLP leert je hoe je hier op een positieve manier gebruik van kan maken. NLP is een praktische en effectieve methode voor persoonlijke ontwikkeling, verbetering van je communicatie vaardigheden en diverse andere coachvragen.


In de loop der jaren heeft NLP zich ontwikkeld tot een praktische en effectieve methode voor onder andere:

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Negatieve overtuigingen omvormen tot overtuigingen die je steunen.
 • Hinderlijke gedragspatronen doorbreken.
 • Je sterke kanten ontwikkelen.
 • Krachtige doelstellingen voor je toekomst ontwikkelen.
 • Je doelstellingen daadwerkelijk bereiken.

 

Verbetering van je communicatie vaardigheden:

 • Sneller en beter contact opbouwen met anderen.
 • Non-verbale communicatie beter kunnen interpreteren.
 • Inzicht krijgen in de beleving achter de woorden van de ander.

 

Overige coachvragen:

 • Vergroten van je zelfvertrouwen
 • Beter leren grenzen aangeven
 • Vergroten van je lichaamsbewustzijn

 

Jungian Type Index

De Jungian Type Index is een variant van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en is in 2001 geïntroduceerd door Optimas. De basis voor de JTI is gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse pycholoog Carl Gustav Jung.

De JTI onderscheidt 4 dimensies, die hieronder kort beschreven zijn.

Introvert of Extravert

Waar haalt iemand zijn energie vandaan? Introverte personen halen hun energie uit de innerlijke belevingswereld (nadenken, een boek lezen), terwijl extraverte personen hun energie halen uit de interactie met andere mensen.

Sensing of Intuition

Hoe neemt iemand informatie op uit zijn omgeving? Informatie uit de omgeving kan zintuiglijk en gedetailleerd worden waargenomen of in de vorm van concepten en grote lijnen.

Thinking of Feeling

Op basis waarvan neemt iemand beslissingen? Sommige personen nemen bij voorkeur beslissingen op basis van logica, terwijl anderen een voorkeur hebben voor het nemen van beslissingen op basis van hun eigen waarden.

Judging of Perceiving

Hoe organiseert iemand de wereld om zich heen? Mensen kunnen een voorkeur hebben voor het ordenen en structureren van hun omgeving, maar kunnen ook de voorkeur geven aan het lang openhouden van opties.

Het kennen van je JTI profiel geeft inzicht in je voorkeursgedrag en daarmee inzicht in je sterkte kanten en ontwikkelkanten. Eveneens geeft het inzicht in jouw leiderschapsstijl en je manier van omgaan met conflicten, stress en veranderingsprocessen. Dit maakt de Jungian Type Index uitermate geschikt om als tool te gebruiken in coaching of als basis voor team training en –ontwikkeling.

Coachen met de natuur

Alles wat je tegenkomt in de natuur is een spiegel van jezelf en wat er speelt in jouw leven. Elk dier, elke boom, het pad waar je op loopt, weerspiegelt een boodschap die je verder kan helpen in je zoektocht naar antwoorden. Als natuurcoach loop ik samen met jou door de natuur, dat kan een bos of een park in jouw buurt zijn. De beweging van het lopen en het buiten zijn, geven al veel rust en ruimte in je hoofd om anders naar zaken te kijken. Alles wat we op ons pad tegenkomen, kan als metafoor dienen in de coachsessie. Een doodlopend pad, allerlei zijpaden, een hek, de grote plas water midden op het pad. Waar staan deze symbool voor in jouw leven? En hoe ga je hier mee om?

 

 

Tijdens een natuurcoach sessie lopen we, we praten, we zitten stil te luisteren naar de vogels, we staan stil te genieten van de natuur. We omarmen wat de natuur ons aanbiedt en als natuurcoach help ik je om hierdoor meer inzicht in jezelf en je situatie te krijgen. Ik help je meer rust en balans te creëren zodat je jouw eigen levenspad weer helder voor ogen krijgt.

Over Caja&Co

Praktische informatie

© Caja&Co. Alle rechten voorbehouden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aangesloten bij:

KREAC Level 1