De wijsheid van de minderheid

Herken je dit? Je team heeft vergaderd over een probleem en een besluit genomen. Maar de volgende vergadering komt het probleem wéér op tafel en blijkt het besluit helemaal niet uitgevoerd te zijn. Wat blijkt, niet iedereen was het ermee eens. En daarnaast waren een aantal praktische aspecten niet meegenomen in het besluit.
Wil je als leider van een team hier iets aan veranderen? Lees dan het boek Deep democracy van Jitske Kramer. Ik vertel je in het kort de stappen die je vandaag al kunt nemen om tot betere besluitvorming te komen!

Wat is deep democracy? Het is een vergaande vorm van democratie, waarbij de wijsheid van de minderheid meegenomen wordt in het meerderheidsbesluit. De Lewis methode van deep democracy is ontwikkeld na de apartheid in het Zuid Afrikaanse bedrijfsleven. Het zorgde ervoor dat minderheidsstandpunten serieus werden genomen en er optimaal gebruik werd gemaakt van de diversiteit aan aanwezige kennis en ervaring.

5 stappen tot betere besluitvorming

De Lewis methode bestaat uit een aantal gesprekmodellen en technieken die allemaal samenkomen in een 5 stappen methode. Met deze methode kunnen problemen die spelen binnen een team op een inclusieve manier opgelost worden. En met inclusief bedoel ik; een oplossing die vanuit het team komt en door het gehele team gedragen wordt.
Cruciaal is de rol van de leider van het team. De leider heeft een neutrale rol. Luistert vooral. En faciliteert het proces. Dat alleen al is een uitdaging!

Stap 1: verzamel alle invalshoeken
Zorg dat ALLE meningen en gevoelens over het probleem op tafel komt. Zorg dat mensen naar elkaar luisteren en niet de neiging krijgen zich te verdedigen of anderen aan te vallen.

Stap 2: zoek actief naar het alternatief
Al pratende komen er allerlei ideeën en oplossingen naar boven. Vraag in deze stap actief naar andere ideeën door te vragen “Wie heeft er nog een heel ander idee?” of “Wat is er nog niet genoemd?”.

Stap 3: verspreid het alternatief
Ga na welke ideeën en alternatieve oplossingen door de groep gedragen worden. Check dit ook bij de afwijkende meningen door te vragen “Wie vindt enigszins hetzelfde?”. Zo worden afwijkende meningen verspreid over de groep en ontstaat er niet één zondebok met een afwijkende mening.

Stap 4: voeg de wijsheid van de minderheid toe
In deze fase laat je de groep stemmen over de opties die ontstaan zijn in de groep. De optie met de meeste stemmen, vormt het meerderheidsbesluit. De mensen die niet gekozen hebben voor deze optie, vraag je ieder “Wat heb je nodig om mee te gaan met het besluit?”. Je geeft hiermee iedereen de gelegenheid zich te uiten en eventueel aanvullingen op het besluit toe te voegen.
Vervolgens stemt de groep weer over het meerderheidsbesluit maar nu met de aanvullingen van de minderheid. Grote kans dat nu wel iedereen voor het besluit is!

Stap 5: werken met de onderstroom
Mochten de voorgaande stappen niet leiden tot een besluit, dan is er meer aan de hand in het team. In stap 5 ga je aan de slag met wat er nog niet uitgesproken is, wat er nog onder water speelt.

Waarom ik zo blij ben met deze methode?

Als geen ander weet ik hoe moeilijk het kan zijn om je mening te geven tijdens vergaderingen of groepssessies. Ik ben introvert en heb soms een afwijkende mening ten opzichte van de rest van de groep. Daarom ben ik zo blij met de Lewis methode! Ik ben namelijk niet de enige die hier moeite mee heeft en deze methode geeft leiders van teams handvaten om alle meningen en ideeën te horen en niet alleen van diegenen die het hardst roepen.
Het resultaat is dat:
– de oplossingen uit het team komen
– oplossingen kwalitatief beter worden
– de saamhorigheid van de groep vergroot wordt
– besluiten door de gehele groep gedragen worden
– niet meer eindeloos terugkomen op eerder genomen besluiten!

Als leiderschaps- en teamcoach help ik je graag verder om het beste uit jezelf en het beste uit je team te halen.